Garantijos

Prekių garantijos

Pardavėjas pareiškia, kad prekės atitinka šioms prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus.

Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekės įteikimo klientui momento. Prekių garantiniai terminai numatomi prekės garantiniuose dokumentuose arba kai konkretus garantinis laikotarpis nesuteikiamas - LR įstatymuose numatytais pagrindais. 

Garantijos metu klientui kreipusis į pardavėją dėl nekokybiškos prekės ardavėjas nukreipia klientą į prekės gamintojo garantinio aptarnavimo centrą.  Pardavėjas nėra atsakingas už prekių kokybės pablogėjimą, jei klientas ar asmenys, kuriems klientas perdavė prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, taip pat, jeigu matomi prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti prekių perdavimo metu ar prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas kliento ar kitų asmenų, kuriems klientas pardavė prekes, veiksmų. 

Garantija automobilių dalims galioja tik jeigu turite darbus atlikusio autorizuoto autoserviso sąskaitą. Ją privalu pateikti kartu su reklamacija ir brokuota detale.

Pardavėjęs neatsako už tiesioginius ir netiesioginius kliento nuostolius, kurie atsirado dėl prekės kokybinių trūkumų, išskyrus tiesioginius nuostolius grąžinant už nekokybišką prekę sumokėtus pinigus. Garantija suteikiama tik pateikus pirkimo dokumentą (kasos aparato kvitą, pinigų priėmimo kvitą, bankinio pavedimo išrašą).  Pirkėjas prekes turi grąžinti pardavėjo nurodytu adresu.